پورتال کتابخانه دیجیتال پورتال کتابخانه دیجیتال فراهم شدن امکان دسترسی به برخی پایگاههای اطلاعاتی علمی مدیر پورتال http://lib.dehaghan.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/فراهم-شدن-امکان-دسترسی-به-برخی-پایگاههای-اطلاعاتی-علمی 2015-12-19T05:53:02Z 2015-12-19T05:50:05Z <p align="justify" class="normal-p" dir="rtl" style="font-size: 12px; margin: 0in 0in 0pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(244, 245, 247);"> <span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="AR-SA" mso-ascii-font-family:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic;">به استحضار اعضاء محترم هيات علمی دانشگاه، دانشجويان عزيز و کارکنان محترممي­رساند دسترسی به برخی از پايگاه</span></span><span class="normal-h1"><span b="" dir="ltr" font-size:="" mso-bidi-font-family:="">­</span></span><span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="FA" mso-ascii-font-family:="" mso-bidi-language:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic;">های</span></span><span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="AR-SA" mso-ascii-font-family:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic;">&nbsp;اطلاعاتی علمی خارجی از طريق سايت دانشگاه و پورتال &nbsp;کتابخانه مرکزی برقرار شده و قابل استفاده می‌باشد.</span></span><span b="" font-size:="" lang="AR-SA" mso-ascii-font-family:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic;"><o:p></o:p></span></p> <p align="justify" style="font-size: 12px; margin-bottom: 0px; line-height: 26.4px; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-color: rgb(244, 245, 247);"> <font face="Times New Roman" size="3">.&nbsp;</font><span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="AR-SA" mso-ascii-font-family:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic; line-height: 18px;">برای استفاده از اين پايگاه­ و دانلود مقالات، به</span></span><span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="FA" mso-ascii-font-family:="" mso-bidi-language:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic; line-height: 18px;">&nbsp;کتابخانه مرکزی دانشگاه بخش نشریات و کتب مرجع</span></span><span class="normal-h1"><span b="" font-size:="" lang="AR-SA" mso-ascii-font-family:="" mso-hansi-font-family:="" style="font-style: italic; line-height: 18px;">، مراجعه فرمایید&nbsp;</span></span></p> مدیر پورتال 2015-12-19T05:50:05Z شروع بکار کتابخانه دانشکده پرستاری مدیر پورتال http://lib.dehaghan.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/شروع-بکار-کتابخانه-دانشکده-پرستاری 2015-12-09T06:21:45Z 2015-12-09T06:17:09Z <p> در راستای هرچه بهتر برآورده نمودن نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی&nbsp;دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه پرستاری، کتابخانه دانشکده پرستاری از ابتدای آبانماه 1394 شروع بکار نمود</p> مدیر پورتال 2015-12-09T06:17:09Z راه اندازی پورتال کتابخانه ای مدیر پورتال http://lib.dehaghan.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/راه-اندازی-پورتال-کتابخانه-ای 2015-08-23T07:36:09Z 2014-06-10T04:12:37Z <p> راه اندازی پورتال کتابخانه ای</p> مدیر پورتال 2014-06-10T04:12:37Z