دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Oxford University Press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Under dereloped areas _ city planning
English language - 20th century, Dictionaries
Readers(secondary)
Sociology
Economic development
IFamily _ United stutes
English language _ Textbooks for foreigners
Computers _ Dictionaries
accounting
Psychology social
Short stories , English
English language _ Readers
Sosiology _ Addresses , essays , lectures
Minorities - United States
Social history _ 20th century _ Addresses , essays , lectures
English language- Dictionaries
English Philology - Encyclopedia
English language _ Dictionaries
 
پدیدآور:
Asch , Solomon E
Hornby , A.S
Spencer , D.H
Hornby, A.S.
Renaud , Bertrand
Cowie , Anthony poul
Leslie , Gerald R
Meier , Gerald M
Hornby, A. S. (Albert Sidney)
Hannam, Joyce
Francis Abraham , M
Izhar, Rial
 
ناشر:
Oxford university press
oxford university press
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of computing
Oxford Oxford university press   ، [1983]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.752‬,‭C65‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The Oxford companion to the English language
Oxford Oxford university press   ، 1992
شماره راهنما: ‭PE‬,‭31,.094‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Uncertain Americans
New York Oxford University Press   ، , 1977
شماره راهنما: ‭E‬,‭184‬,‭.A1,U47‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The death of Karen Silkwood
Hannam, Joyce ؛  oxford university press   ،
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1119‬,‭.H36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby, A.S. ؛  oxford Oxford University Press   ، 1974
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.H6 O9‬,‭1974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Accounting, Costing, managemet
Izhar, Rial ؛  oxford university press   ، 2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭.I9A2‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby, A. S. (Albert Sidney) ؛  Oxford Oxford University Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.H6O9‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Classic english short stories , 1930 _ 1955
Newyork Oxford university press   ، [1991]
شماره راهنما: ‭PR‬,‭1307‬,‭.C5‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Three sociological traditions , selected readings
Newyork Oxford university press   ، 1985
شماره راهنما: ‭HM‬,‭24‬,‭.C65‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Social psychology
Asch , Solomon E ؛  Oxford Oxford university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭HM‬,‭251‬,‭.A8‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The Family in social context
Leslie , Gerald R ؛  Newyork Oxford university press   ، 1989
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭536‬,‭.L47‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
National unbanization policy in developing countries
Renaud , Bertrand ؛  Newyork Oxford university press   ، [1981]
شماره راهنما: ‭HT‬,‭169.5‬,‭.R45‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Beyond the crisis
London Oxford university press   ، 1977
شماره راهنما: ‭HN‬,‭17‬,‭.B47‬,‭1977‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Leading issues in economic development studies in international poverty
Meier , Gerald M ؛  [Oxford] Oxford university press   ، [1970]
شماره راهنما: ‭HB‬,‭82‬,‭.M44‬,‭1970‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Oxford advanced learner's dictionary of current english
Hornby , A.S ؛  Oxford Oxford university press   ، 1974
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1449‬,‭.O9H6‬,‭1974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The oxford paperback dictionary
Oxford Oxford university press   ، [1988]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1449‬,‭.O9‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Oxford dictionary of current idiamatic English
Cowie , Anthony poul ؛  Oxford Oxford university press   ، [1975, 1984]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.O9C6‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Oxford progressive English courie
Hornby , A.S ؛  London Oxford university press   ، [ N.d. ]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1130‬,‭.O9H6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
English conversation Practice
Spencer , D.H ؛  London Oxford university press   ، 1967
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.E5S7‬,‭1967‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Modern sociological theory an introduction
Francis Abraham , M ؛  Delhi Oxford university press   ، [1982]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭51‬,‭.M6F7‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3