مرور الفبایی مرور الفبایی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     Das Problem des Fortschrittes--heute   
2     Database Management systems : Desingning and Building Business Applic   
3     Database modeling for industrial data management : Emerging technologi   
4     Databases demystified   
5     Database system concepts   
6     Data Envelopment Analysis : A Handbook of Models and Methods   
7     Data management and file structures   
8     Data management: Databases and organizations   
9     Data mining techniques in CRM : Inside customer segmentation   
10     Data Quality and its Impacts on Decision-Making : How Managers can ben   
11     Davidson and passmore human nutrition and dietetics   
12     Davidson's principles and practice of medicine : A textbook for studen   
13     Davis`s comprehensive handbook of laboratory and diagnostic tests : wi   
14     De/colonizing the subject : the politics of gender in women's autobiog   
15     Decade of the Revolution : resurrection of a Nation ; a miracle of lea   
16     Decision making with the analytic network process : economic, politica   
17     Decision systems for inventory management and production planning   
18     Decision technology : modeling, software, and applications   
19     Ded : Time : Story   
20     Delivering successful projects with TSP and Six Sigma : A practical gu