مرور الفبایی مرور الفبایی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مرور بر اساس :

عنوان
1     Das Problem des Fortschrittes--heute   
2     Database Management systems : Desingning and Building Business Applic   
3     Database modeling for industrial data management : Emerging technologi   
4     Databases demystified   
5     Data Envelopment Analysis : A Handbook of Models and Methods   
6     Data management and file structures   
7     Data management: Databases and organizations   
8     Data mining techniques in CRM : Inside customer segmentation   
9     Data Quality and its Impacts on Decision-Making : How Managers can ben   
10     Davidson and passmore human nutrition and dietetics   
11     Davidson's principles and practice of medicine : A textbook for studen   
12     Davis`s comprehensive handbook of laboratory and diagnostic tests : wi   
13     De/colonizing the subject : the politics of gender in women's autobiog   
14     Decade of the Revolution : resurrection of a Nation ; a miracle of lea   
15     Decision making with the analytic network process : economic, politica   
16     Decision systems for inventory management and production planning   
17     Decision technology : modeling, software, and applications   
18     Ded : Time : Story   
19     Delivering successful projects with TSP and Six Sigma : A practical gu   
20     Democracy challenged : the united states since world warII